Bijles

Heeft uw kind hulp nodig bij taal, spelling, werkwoordspelling, (begrijpend) lezen of rekenen? Soms loopt het op school even niet zo lekker. Een kind kan om verschillende redenen moeite hebben om mee te komen en raakt achterop. Wat de oorzaak van de achterstand ook is, ik help het kind graag weer op weg! Hierbij houd ik rekening met de leerstijl en met de emotionele ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat we niet alleen bezig zijn met de leerstof, maar tegelijkertijd werken we aan de oorzaak van de achterstand. Denk hierbij aan faalangst (o.a. bij toetsen), leerproblemen, ziekte, vervelende gebeurtenissen thuis of op school, concentratieproblemen enz.